Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Kala Hasta Kabulüne Başlamıştır.

by admin


Solunum sistemimizi oluşturan boğazımızdan başlayarak nefes yolları (alt solunum yolları ya da bronşlar) akciğerler, akciğer zarı (plevra) ile göğüs kafesini oluşturan kemik ve kasların hastalıkları göğüs hastalıkları uzmanlık dalının ilgi alanında yer alır.
Solunum sistemini tutan herhangi bir hastalık akciğer fonksiyonlarını bozarak, hırıltılı solunum, horlama, öksürük, balgam, ağızdan öksürükle kan gelmesi, göğüs ve yan ağrısı, sırt ve omuz ağrısı, kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık, gece terlemesi ve ateş gibi şikâyetlere sebep olabilmektedir.

Bölümde akciğer hastalıkları ile ilgili tetkik, tedavi ve izlem yapılmakta ve bu amaçla tıbbi teknolojinin sağladığı birçok imkândan da yararlanılmaktadır.

Göğüs ve Akciğer Hastalıkları şöyle sıralanmaktadır:

  1. Alerjik akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi
  2. Astım,
  3. KOAH,
  4. Bronşektazi
  5. Kronik öksürükler
  6. Pnömoni (Zatürre)
  7. Plörezi (Akciğer zarında sıvı birikmesi)
  8. Sarkoidoz (Tüm doku ve organları tutabilen ve nedeni tam olarak bilinmeyen, sistemik bir hastalıktır)
  9. Pnömotoraks (Akciğerin sönmesi)
  10. Pulmoner Emboli (Akciğer embolisi)
BİLGİ
ADRES